Poradenstvo
a kanzultácie

Kvalitné efektívne
riešenia

Automatizácie
systémov

Komplexné
služby

Portfólio ponúkaných služieb zahŕňa

• poradenstvo a konzultácie pri optimalizácii výrobných procesov
• inžiniering t.j. vypracovanie technických podkladov projektu
• realizáciu projektov
• servis, opravy a rekonštrukcie

Rozsah nami vypracovaných a realizovaných riešení zahŕňa celú paletu od jednoduchých úprav existujúcej technológie, cez rozsiahlejšie rekonštrukcie ucelených technologických častí až po komplexné dodávky celej technológie.

Špecifickou oblasťou činnosti, kde reagujeme na požiadavky našich zákazníkov je zosúlaďovanie starších zariadení a technológií s platnými európskymi a národnými predpismi.

V tejto oblasti ponúkame:
• vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie, vyžadovanej pri osvedčení zariadenia autorizovanou osobou
• inštaláciu doplnkových bezpečnostných zariadení a zosúladenie stavu zariadenia s platnými predpismi a normami
• kompletná náhrada riadiacich systémov a retrofit strojov a zariadení

Ak vás naša ponuka zaujala a chcete bližšie informácie, kontaktujte nás. Radi vám ich poskytneme prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo pri osobnom stretnutí.

V tejto oblasti ponúkame:
• vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie, vyžadovanej pri osvedčení zariadenia autorizovanou osobou
• inštaláciu doplnkových bezpečnostných zariadení a zosúladenie stavu zariadenia s platnými predpismi a normami
• kompletná náhrada riadiacich systémov a retrofit strojov a zariadení

Ak vás naša ponuka zaujala a chcete bližšie informácie, kontaktujte nás. Radi vám ich poskytneme prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo pri osobnom stretnutí.

Krátko do histórie

• vznik spoločnosti sa datuje od roku 2004
• z pôvodného malého počtu zamestnancov sme sa mnohonásobne rozrástli a rozšírili svoje priestory a pôsobenie
• dnes pôsobíme na trhu už takmer dvadsať rokov a stále napreduje v oblasti priemyselnej automatizácie, o čom svedčí nárast a neustále rozširovanie portfólia zákazníkov
• spoločnosť je postavená na základoch profesionality a skúseností našich zamestnancov, čerpajúc aj z realizovaných aplikácií
• inžinierska činnosť je jedným z pilierov našej spoločnosti, či sa jedná o vývoj softwaru, mechatroniky alebo strojárenskej technológie.

Krátko do histórie

• vznik spoločnosti sa datuje od roku 2004
• z pôvodného malého počtu zamestnancov sme sa mnohonásobne rozrástli a rozšírili svoje priestory a pôsobenie
• dnes pôsobíme na trhu už takmer dvadsať rokov a stále napreduje v oblasti priemyselnej automatizácie, o čom svedčí nárast a neustále rozširovanie portfólia zákazníkov
• spoločnosť je postavená na základoch profesionality a skúseností našich zamestnancov, čerpajúc aj z realizovaných aplikácií
• inžinierska činnosť je jedným z pilierov našej spoločnosti, či sa jedná o vývoj softwaru, mechatroniky alebo strojárenskej technológie.

Naša ponuka

Poradenstvo
Projekcia
Automatizačné systémy
Meracie a kontrolné systémy
Servis
Obrábanie

Naši klienti a referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailu, telefonicky a my sa vám čoskoro ozveme.